Disclaimer

De informatie die wordt aangeboden op de site van de Watertoren, is met grote zorg samengesteld. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen, als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de site. Wij streven ernaar de site permanent beschikbaar te hebben. Voor de eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de site kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

Privacy statement

De gegevens die u op de site invult worden uitsluitend door onszelf gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen. Wij houden ons daarbij aan de van toepassing zijnde privacy wetgeving.